תקנון האתר המובא להלן מנוסח בלשון זכר, אין בכוונת בעלי האתר לפגוע בזכויותיו של איש שכן הכללים מנוסחים כך רק לצורכי נוחות, תקנון האתר מתייחס הן לנשים והן לגברים.

כל שימוש הנעשה באתר בר ניקוי בכתובת הרשומה להלן www.bar-nikuy.co.il בתכניו (להלן: “האתר” ו/או “התוכן” בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (“תנאי השימוש”). טרם השימוש באתר חובה לקרוא את תנאי השימוש באתר.

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו. בעלי האתר שומרים את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

כל הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים, צורת ארגון וסידור המידע על כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט וכל חומר אחר (“הקניין”) שייכים לחברת "בר ניקוי". זכויות אלה חלות בין השאר על עיצוב האתר, על בסיס הנתונים שבו, וכל פרט אחר המיוחס וקשור לאתר.

חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר מצויים באתר אלא לצורך אישי בלבד.

חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, בשכפול, בהעתקה או במסירה, בין לשימוש מסחרי ובין לשימוש פרטי.

התכנים באתר הינם בבעלות חברת "בר ניקוי” ואין לעשות בם כל שימוש ללא יוצא מן הכלל. החברה מכבדת את זכויותיהם (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באופן דומה.